دیکشنری پایش

دیکشنری پایش

(مجموعه کامل)

 

 

دیکشنری پایش
دیکشنری پایش

امکانات نرم افزار:

 1. تشخیص هوشمند اصطلاحات
 2. تبدیل انواع دیکشنری ها مانند دیکشنری های بابیلون به دیکشنری پایش
 3. ترجمه متون به همه زبان (Google translate)
 4. ذخیره کلمات  و معنی به عنوان favorite و تهیه خروجی متنی از آن
 5. با کپی کردن متن در Text Readerمیتوانید همه اصطلاحات متن را پیدا کنید
 6. امکان تلفظ انسانی امریکایی و بریتیش

 

مجموعه دیکشنری های این مجموعه:

 • cambridge (Advanced Learners Dictlonary-2nd Edition
 • MHM Advance English Persian
 • dHmT Persian to Engilsh
 • Persian Arabic
 • Longman Examples
 • HFarsi Advanced Version Payesh Dictionary
 • Spanish to Persian
 • MHM Persian-English
 • Farsi t o parsi
 • Collins4
 • Farajbeik Farsi
 • French to Persian
 • English-German
 • Roget the new thesaurus
 • German to Persian
 • English-French
 • New Oxford Dictionary of English
 • dutch-English
 • Ltalian-English
 • german-English
 • Cambridge Ldiom Dictionary
 • English To Arabic
 • Collaborative International
 • Babylon Shorter Wikitionary 2012
 • Word net2.0
 • Oxford colloccationary2
 • Oxfordcollocations
 • Oxford Advanced Learners
 • Merriam Webster collegiate Th
 • Merriam Webster collegiate Di
 • Longman Dictionary Of Contemporary English
 • concise Oxford Thesaurus
 • concise oxford English
 • Collins
 • Britannica Conclse Ency clopedia
 • Babylon English Idioms And Proverbs
 • Babylon English

 

۱DVD

 

مطلب پیشنهادی

اصطلاحات زبان انگلیسی

اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی

آموزش جامع تصویری اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی   شامل سی و دو جلسه آموزش اصلاحات …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*