آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هفتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هفتم

?Lesson 7: What Are You Doing

Summary

Anna is starting her work at The News. She goes around the office meeting her co-workers. She learns they are all busy.

آنا کار خود را در The News آغاز می کند. اطراف همکارانش می چرخد و در حالیکه آنها کار می کنند آنا سعی می کند از آنها کار کردن را بیاموزد.

تمرین صحبت کردن/ Speaking

In this video, learn to say the new words. Also, learn how to use the Present Continuous tense and ask questions to clarify. You can also download the worksheet and practice with a friend

در این ویدیو، یاد می گیرید که کلمات جدید را بگویید. همچنین، یاد می گیرید چگونه از زمان فعلی مستمر استفاده کنید و سؤالات را به صورت واضح بیان کنید شما می تونید این فیلمرو دانلود کنید و با دوستان خود این تمرین را انجام بدین.

تمرین تلفظ/ Pronunciation

In this video, you learn about how Americans shorten verbs in the Present Continuous tense. You will also learn a shorter for of the question phrase, “What are you doing?”

در این ویدیو، شما یاد می گیرید که چگونه آمریکایی ها فعل ها را در زمان مداوم در حال حاضر کوتاه می کنند. شما همچنین سوال پرسیدن به صورت مختصر را یاد می گیرید مثل جمله: “چه کاری انجام می دهی؟”

متن مکالمه/ Conversation

Caty: Come in   کتی: بیا
Caty: Well, Anna, welcome   کتی: خوبه، خوش اومدی آنا
Anna: Thank you     آنا: ممنونم
Caty: I am your boss, Caty Weaver. But, please call me Caty   کتی: من رئیس شما هستم، Caty Weaver. اما، لطفا با من تماس بگیرید Caty
Anna: Thank you, Ms. Weaver   آنا: ممنونم خانوم  Weaver
Caty: Just Caty    کتی: فقط بگو کتی
Anna: Sure thing, Ms. Weaver    آنا:  مطمئنا، خانم وایور
?Caty: Okay then. Are you excited   کتی: خیلی خوب آیا شما هیجان زده هستید؟
!Anna: Yes, I am excited    آنا: بله من هیجان زده ام
Caty: So sorry, but I am busy. Please meet your co-workers. But remember, they are busy working   کتی: خیلی متاسفم، اما من کار دارم لطفا همکارانتان را ملاقات کنید. اما به یاد داشته باشید، آنها مشغول کار هستند. (مزاحم کارشان نشوید)
.Anna: Sure. Thanks, Ms. Weaver   آنا: حتما. ممنونم خانوم  Weaver
.Anna: Hi there! I’m Anna     انا: سلام! من آنا هستم
Anne: Hi, Anna. I’m Anne  آنا: سلام انا، من آنا هستم.
?Anna: Nice to meet you. What are you doing   آنا از دیدنت خوشحالم. داری چیکار می کنی؟
Anne: Um, I’m writing.   آنا: امف من دارم می نویسم.
!Anna: You are writing! You are writing a lot   آنا: تو می نویسی! تو خیلی زیاد نوشتی!
Anna: (Spills papers) Oh! Oh dear.   آنا: (کاغذها ریخت) اوه، اوه عزیزم
.Anne: No! No! That’s okay   آنا: نه نه! درسته
!Anna: I am sorry    آنا: من متاسفم
.Anne: That’s okay. Really   آنا: درسته واقعا
!Anna: I am sorry    آنا: متاسفم
Anne: Please. Please. Please stop. Please آنا: لطفا: لطفا. لطفا صبر کنید.
Anna: Sorry. Sorry.   آنا متاسفم، متاسفم
…Jonathan: (in the studio) “and people all around the world are waiting to hear news about the next presiden”
 جاناتان: (در استودیو) “و مردم در سراسر جهان منتظر شنیدن خبر در مورد رئیس جمهور بعدی…”
.Anna: Jonathan, hi! Remember me? I live in your building   آنا: سلام منو یادت میاد من در ساختمان شما زندگی می کنم
.Jonathan: Oh. Uh. Hi, Anna   جاناتان: آه اوه سلام آنا
?Anna: What are you doing   آنا: چه کاری انجام می دی؟
!Jonathan: I am doing my show   جاناتان: من نشان می دهم
?Anna: Oh, sorry. Are you recording     آنا: متاسفم داشتی صدا ضبط می کردی؟
!Jonathan: Yes! And, now I have to record again   جاناتان: بله! و حالا من باید دوباره ضبط کنم
.Anna: Sorry. Have a good show   آنا: معذرت می خوام، نمایش خوبی داشته باشید.
.Jonathan: Thank you  جوناتن: ممنونم
.Anna: Sorry    آنا: متاسفم
Amelia: The word of the day is social. Social   آملیا: کلمه روز، اجتماعی است. اجتماعی
!Anna: Oh! Hi  آنا: اوه سلام!
Amelia: – is an adjective  آملیا: – یک صفت است
Anna: Hi! I’m Anna   آنا: من آنا هستم.
.Amelia: Hi. I’m Amelia    آملیا: سلام من آملیا هستم.
!Anna: Nice to meet you   آنا: از دیدن شما خوشحالم
?Anna: What are you doing   آنا: چیکار می کنی؟
.Amelia: I’m reading    آملیا: دارم می خونم
!Anna: Are you reading the news? Hi   آنا: شما اخبار می خونید؟ سلام!
.Amelia: No, I’m reading for my show   آملیا: نه من برای نمایشم می خونم
Amelia: (to camera person) Can I read again
Anna: Sorry  آنا: متاسفم
.Anna: This day is not going well    آنا: امروز، روز خوبی نیست.
? Anna! Hi! What’re you doing   Catty   کتی:آنا! سلام! چی کار میکنی
Anna: I am bothering people, Ms. Weaver  آنا: من مردم را آزار می دهم، خانم ویور
.Caty: Let’s go to my office and talk   کتی: بیایید به دفتر من برویم و صحبت کنیم.
.Anna: I like to talk with you, Ms. Weaver   آنا: من دوست دارم با خانم ویور صحبت کنم
.Caty: It’s Caty   کتی: بگو کتی
Anna: Right. Thanks … Ms. Weaver آنا: درست است با تشکر … خانم وایور
 امروزه آموزش زبان انگلیسی بسیار فراتر از یک مهارت است و تبدیل به یک الزام برای بسیاری از افراد شده است جالب است بدانید که افراد زیادی وجود دارند که با آموختن این زبان مسیر زندگی خود را عوض کرده اند.
به همین دلیل سایت زبان نصرت با توجه به شرایط و موقعیت های افراد مختلف نسخه ای مختلفی برای یادگیری این زبان طراحی کرده است که به راحتی می توانید از طریق سایت آنها را تهیه کنید. از جمله محصولات این سایت می توان آموزش انگلیسی حرفه ای نصرت تصویری، آموزش زبان نصرت برای اندروید، آموزش زبان نصرت برای آیفون، آموزش زبان نصرت صوتی اشاره کرد.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*