آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهاردهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهاردهم

?Lesson 14: How About This

این چطوره؟

خلاصه داستان/ Summary

Anna is going to the theater with her friends. She does not know what to wear. She looks in a magazine to get help and gets a surprise

آنا با دوستانش به تئاتر می رود. او نمی داند چه چیزی باید بپوشد. او به یک مجله نگاه می کند تا به او کمک کند و شگفت زده می شود.

تمرین صحبت کردن/ Speaking

In this video, learn to say the new words. Learn two ways to make a suggestion

در این ویدیو، یاد می گیرید که کلمات جدید را بگویید. دو راه برای مطرح کردن یک پیشنهاد می آموزید.

تمرین تلفظ/ Pronunciation

.​In this video, you ​learn about describing clothing with color words

در این ویدیو، شما نحوه توصیف کردن لباس ها با استفاده از رنگ آنها را خواهید آموخت.

متن مکالمه/ Conversation

Anna: Hi, there! In Washington, D.C. people do many things in the evening. They go listen to music. They eat at a restaurant. They go to the theater

آنا: سلام، اینجا در واشنگتون دی سی مردم کارهای زیادی انجام می دهند آنها به موسیقی گوش می دهند.( رفتن به کنسرت). غذایشان را در رستوران می خورند. و همچنین به تئاتر می روند.
Anna: Tonight I am going to the theater with my friends. But I don’t know what clothes to wear. Maybe this magazine can help

آنا: امشب با دوستانم به تئاتر می روم. اما من نمی دانم چه لباسی بپوشیدم. شاید این مجله بتواند به من کمک کند
.Anna: Her clothes are beautiful! I really want a friend like her to help me

آنا: لباس هایش زیبا هستند! من واقعا می خواهم یک دوست مانند او داشته باشم تا به من کمک کند.
?Anna: Who are you

آنا: حالت چطوره؟
Genie: I am Genie! You want help. I am here to help you find the right clothes

جنی: من جنی هستم: تو کمک می خوای؟ من اینجا هستم تا به تو کمک کنم که لباس مناسب انتخاب کنی
?Anna: Awesome! How about jeans and a t-shirt

آنا: خیلی عالی!
?Genie: No! Jeans and a t-shirt are too casual. How about something more formal

جنی: نه! شلوار جین و تی شرت بسیار غیر معمول است. چطوری معمولا همه می پوشن؟
!Anna: Sure

آنا: حتما!
.Anna: Wow! Genie, this dress is beautiful. But it’s not the right size. It’s too small

آنا: وای! جنی، این لباس خیلی قشنگه، اما این سایز من نیست.این خیلی کوچیکه
.Genie: Yes, it is too small. But green looks great on you

جنی، بله این خیلی کوچیکه. اما رنگ سبز خیلی به تو میاد.
.Anna: Thanks

آنا: ممنونم
Genie: Take off the green dress. Let’s try a green shirt and a skirt.

جنی: لباس سبز را در بیار. بیا پیراهن سبز و دامن را امتحان کنیم
.Anna: Oh, Genie! This green shirt is too large and this orange skirt is too orange

آنا: آه، جنی! این پیراهن سبز خیلی بزرگه و این دامن نارنجی خیلی نارنجیه
.Genie: Yes, the right size for you is medium. Let’s try again

جنی: بله، اندازه مناسب برای تو متوسط است. بیا دوباره امتحان کنیم
.Anna: Oh, I don’t like this outfit

اوه: اوه، من این لباسو دوست ندارم
.Genie: No. That does not match

جنی: نه این اندازه نیست.
.Anna: Nothing

آنا: اشکالی نداره
!Anna: These clothes are formal: a suit jacket, a dress shirt and a tie! They look great

آنا: ممنونم این لباس اندازه است. فقط یک کت، پیراهن لباس و کراوات! به نظر عالی هستن
.Genie: Those clothes look great … for a man! Something is wrong

جنی: این لباسها منلسبه یک مرده. این چیزا اشتباهیه
.Anna: Let me see

آنا: بیا دوباره ببینیم.
.Anna: There. Now try

انا: آنجا. دوباره تلاش کن
!Genie: Oh. Thanks! Now these clothes look great on you

جنی: اوه. ممنونم! این لباس ها خیلی به تو میاد.
?Anna: They do! Um, Genie, can you put on a gold belt

آنا: انجام می دهند! ام، جنی، می توانی یک کمربند طلایی بسازی
!Genie: Sure

جنی: حتما
.Genie: That looks great

جنی: عالی بنظر می رسه
?Anna: Can you put on a jacket

آنا: می تونی یک کت بهم بپوشونی؟
?Genie: Why not

جنی: چرا که نه؟
?Anna: I love the jacket! How about a hat

آنا: من کت دوست دارم! کلاه چطوره؟
?Genie: Why not

جنی: چرا که نه؟
.Genie: Mm, take off the hat. That’s better

جنی: اوم. کلاهت را بردار اون بهتره.
!Anna: Genie, these clothes look and feel great! Let’s go to the theater

آنا: جنی، این لباس ها عالی به نظر میاد و حس خوبی بهم میده. بیا بریم تئاتر
.Genie: Sorry, Anna. I have to help other friends. Go to the magazine if you want me to help again

جنی: متاسفم آنا، من باید به دوستان دیگه ام کمک کنم.می روم در مجله اگر تودوباره کمک خواستی.
!Anna: Thanks, Genie. Sure thing. Goodbye

آنا: ممنونم جنی، حتما، خداحافظ
!Genie: Goodbye

جنی: خداحافظ
Anna: There are many places in DC to go for a great evening out! And it’s nice to have a friend to help me look my best. Until next time! Bye

آنا: مکان های زیادی در DC وجود دارد که برای یک شبانه روزی عالی است! و  داشتن یک دوست برای  بهت کمک کنه خیلی عالیه. تا دفعه بعد! خدا حافظ

******

اصولی ترین روش برای آموزش زبان انگلیسی استفاده از یک شیوه مشخص برای آموزش است. روشی منظم که با استفاده از صوت و تصویر بتواند زبان اموز را تا انتها راهنمایی کند. اگر می خواهید د از همه مکان ها برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده کنید به شما زبان نصرت تصویری را پیشنهاد می کنیم که در دو نسخه آموزش زبان نصرت برای آیفون و آموزش زبان نصرت برای اندروید تهیه شده است.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*