آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و پنجم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و پنجم

!Lesson 25: Watch Out

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و پنجم

خلاصه داستان/ Summary

Anna learns about a new game, “Catch Americana.” She walks around the memorials to U.S. Presidents and learns fun facts by playing the game

آنا درباره یک بازی جدید “Catch Americana” یاد می گیرد. او در اطراف کاخ آمریکا قدم میزد. با این بازی رئیس جمهورها و مطالب سرگرم کننده را همراه با بازی یاد میگیرد.

تمرین صحبت کردن/ Speaking

In this video, you can practice saying the new words and learn how to make recommendations using “should

در این ویدئو، شما می توانید گفتن کلمات جدید و یادگیری نحوه ارائه توصیه با استفاده از “باید” را تمرین کنید.

تمرین تلفظ/ Pronunciation

This video teaches about past tense contractions, like “didn’t.”

متن مکالمه/ Conversation

.Anna: Hello from Washington, DC! This city has many monuments and memorials
Anna: سلام از واشنگتن دی سی! این شهر دارای بناهای تاریخی و یادبود های بسیاری است
Anna: Today I am visiting the ones built in memory of our Presidents: Washington, Jefferson, Lincoln and Roosevelt
آنا: امروز من از کسانی که کاخ رؤسای جمهور ما اند  بازدید می کنم: واشنگتن، جفرسون، لینکلن و روزولت
.Anna: I want to learn more about them
.آنا: من می خواهم بیشتر در مورد آنها بدانم.
!Anna: Hey! Watch out
آنا: هی! مواظب باش
.Dan: Sorry! I didn’t see you
Dan: متاسفم من تو را ندیدم
.Anna: You were not looking. You should be more careful
آنا: تو نگاه نکردی، تو باید بیشتر مواظب باشی.
.Dan: I know I should be more careful. But this game is really fun
. دان: می دانم باید مراقب باشم. اما این بازی واقعا جذاب است
?Anna: What kind of game
آنا: چه نوع بازی؟
.Dan: You have to find things that aren’t really there
Dan: شما باید چیزهایی را که واقعا وجود ندارد پیدا کنید.
?Anna: How can you find things that aren’t really there
آنا: چطور می توانید چیزهایی را که واقعا وجود ندارد پیدا کنید؟
?Dan: They’re in your phone. See
دن: آنها در تلفن شما هستند . ndnd?
.Anna: I see. It’s like a scavenger hunt
Anna: من می بینم این شبیه ساز شکار است
!Dan: That’s right
دنی: درسته!
.Anna: I don’t have time for games. I want to learn about U.S. presidents
. انا: من برای بازی ها وقت ندارم من می خواهم در مورد روسای جمهور آمریکا بیاموزم
Dan: Then you should play this game! When you find an American symbol, you win points and a Fun Fact about a U.S. President
دن: پس باید این بازی را انجام دهید! هنگامی که یک نماد آمریکایی را پیدا می کنید، امتیازات و واقعیت سرگرمی در مورد یک رئیس جمهور ایالات متحده را به دست می آورید
!Anna: I have time for this game
آنا: من برای این بازی وقت دارم؟
Dan: Here are the symbols that I caught: the Statue of Liberty for 20 points, Uncle Sam for 40 points and the American flag for 60 points
دن:اینجا نمادهایی است که گرفتم: برای مجسمه آزادی  ۲۰ امتیاز، برای عمو سم  ۴۰ امتیاز و برای پرچم آمریکا  ۶۰ امتیاز
?Anna: What symbol are you looking for now
آنا: الان به دنبال چه نمادی هستی؟
.Dan: I am looking for the bald eagle. That is 100 points! It should be near the Washington Monument
.Dan: من به دنبال عقاب طاس میگردم. این ۱۰۰ امتیاز است! این باید در نزدیکی کاخ یادبود واشنگتن باشد
Anna: This game is awesome
آنا: این بازی خیلی عالیه.
Dan: You ought to buy the app right now. It’s called “Catch Americana
دن: تو باید این برنامه را بخری. این اسمش “Catch Americana”
.Anna: Got it. Catch Americana
آنا: گرفتمش. Catch Americana
!Anna: Thanks! Good luck
آنا: با تشکر! موفق باشید
!Dan: Good luck to you too
دن: تو هم موفق باشید
Anna: This is the Jefferson Memorial. I know that Thomas Jefferson signed the Declaration of Independence! Now, where is that symbol
آنا: این یادبود جفرسون است. من می دانم که توماس جفرسون اعلامیه استقلال را امضا کرد! حالا، این نماد کجاست؟
!Anna: Here it is! My first one. It’s an American flag! I won 60 points
آنا: در اینجاست! اول این یک پرچم آمریکایی! من ۶۰ امتیاز به دست آوردم
!Anna: An American flag works well for Thomas Jefferson*. I see lots of American flags on Independence Day
آنا: پرچم آمریکا به خوبی برای توماس جفرسون * کار می کند. من در روز استقلال تعداد زیادی پرچم آمریکا را می بینم
?Anna: Where is my Jefferson Fun Fact
آنا: در حقیقت جفرسون من کجاست؟
!Voice: In his lifetime, Thomas Jefferson wrote about 19,000 letters
صدا: در طول عمر خود، توماس جفرسون در مورد ۱۹۰۰۰ کلمه نوشت
?Anna: I did not know that. Where is the next symbol
آنا: من این را نمی دانستم. نماد بعدی کجاست؟

آموزش زبان انگلیسی با استفاده از مجموعه آموزش زبان نصرت انگلیسی فقط در ۹۰ روز امکان پذیر است. اگر شما می خواهید علاوه بر زبان انگلیسی زبان های دیگر دنیا را هم یاد بگیرید باز هم سایت زبان نصرت برای شما برنامه دارد. اگر می خواهید برای تجارت و یا سیاحت به کشورهای عربی سفر کنید حتما نیاز به مجموعه  آموزش نصرت عربی خواهید داشت. طرفداران زبان آلمانی و فرانسه هم می توانند از مجموعه زبان نصرت آلمانی و زبان نصرت فرانسوی استفاده کنند.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*