آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هفتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس بیست و هفتم

Lesson 27: I Can’t Come In

من نمی تونم بیایم.

خلاصه داستان/Summary

Anna does not feel well. She calls her boss and her doctor. What do they tell her to do? And will she follow their advice

آنا احساس خوبی ندارد اوبه رئیس و دکترش زنگ می زند. آنها به او می گویند چه کار کند؟ و او به دنبال مشاوره اش خواهد بود.

تمرین صحبت کردن/ Speaking

Learn to pronounce the new words for this lesson. You also learn about irregular past tense verbs

یاد بگیرید که کلمات جدید را برای این درس تلفظ کنید. شما همچنین در مورد فعل های بی قاعده زمان گذشته مطالبی را خواهید آموخت.

تمرین تلفظ/ Pronunciation

.Use this video to learn about how to ask two kinds of questions: WH-questions and Yes/No questions

از این ویدئو برای یادگیری دو را سوال پرسید استفاده کنید.

راه اول استفاده از کمات پرسش و راه دوم  سوال کردن با استفاده از فعل کمکی که در جواب ان از کلمات بله و خیر استفاده می شود.

 

متن مکالمه/ Conversation

Anna: Hello! I am sure that today, in Washington, D.C,. there are a lot of great things to do. But I am not doing any of them. I am sick. Right now, I’m going to call my boss and tell her I cannot come in to work
آنا: سلام! من مطمئن هستم که امروز، در واشنگتن، D.C. چیزهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. اما من هیچکدام از آنها را انجام نمیدهم. من مریضم. در حال حاضر، من قصد دارم با رئیس خود تماس بگیرم و به او بگویم که نمی توانم به کار بروم.
Caty: Hello
کتی: سلام
.Anna: Ms. Weaver, Hi. I can’t come to work today
Anna: خانم Weaver، سلام. من نمی توانم امروز کار کنم
?Caty: Why not? What is wrong
کتی: چرا نه؟ مشکل چیه؟
.Anna: Well, yesterday I felt fine
آنا: من دیروز خوب بودم.
.Anna: In the morning, I painted for hours. In the afternoon, I cut wood. Then, I built a fire
آنا: من صبح ساعتی نقاشی کردم. در بعد از ظهر هم چند تکه شکستم و آتش درست کردم.
?Caty: Anna, what do you mean? Why can’t you come to work today
Caty: آنا، منظور شما چیست؟ چرا نمی توانی امروز کار کنی؟
.Anna: I do not feel well. I think I’m sick
انا: احساس خوبی ندارم. من فکر می کنم بیمار هستم
.Caty: I’m sorry to hear that. I was sick last week, too. I had the flu
Caty: متاسفم که این را می شنوم هفته گذشته من نیز بیمار بودم. من آنفولانم داشتم
?Anna: (sneezes) What did you do
آنا: (عطسه می کند) چه کار کردی؟
?Caty: I slept a lot and I drank a lot of water. Do you have a doctor
Caty: من خیلی خوابیدم و آب زیادی نوشیدم. آیا شما دکتر داری؟
.Anna: Yes, I do
آنا: بله دارم
!Caty: You should call your doctor. And get lots of rest
Catty: شما باید با دکتر خود تماس بگیرید. و خیلی استراحت کنید
.Anna: Thanks, Ms. Weaver. I’ll call right now. I’m calling my doctor
Anna: با تشکر، خانم ویور. من الان تماس میگیرم من از دکترم می پرسم
?Dr. Bennett: (to herself) Now, where does this thing go
دکتر. بنت: (خودت) حالا، کجا کار می کنی؟
?Dr. Bennett: Hello. This is Dr. Bennett. How can I help you
دکتر. بنت: سلام. دکتر بنت صحبت می کند. چگونه می توانم به شما کمک کنم
.Anna: Hello, Dr. Bennett. This is Anna
Anna: سلام، دکتر بنت. آنا هستم.
?Dr. Bennett: Oh, Hi, Anna. How can I help you
دکتر. بنت: آه، سلام، آنا. چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
.Anna: I think I’m sick
Anna: من فکر می کنم من بیمار هستم
?Dr. Bennett: Let me ask you a couple of questions. Do you have a sore throat
دکتر. بنت: بگذارید چند سوال از شما بپرسم. آیا گلو درد دارید؟
.Anna: Yes. I have a sore throat
انا: بله گلو درد دارم
?Dr. Bennett: Do you have a cough
دکتر. بنت: آیا شما سرفه می کنید؟
.Anna: Yes. I have a cough
آنا: بله من سرفه می کنم.
?Dr. Bennett: When did you start feeling sick
دکتر. بنت: از کی احساس کردی مریض شدی؟
Anna: This morning. Yesterday I felt great. In the morning I painted, for hours – in the afternoon I cut wood
آنا: امروز صبح. دیروز احساس خوبی داشتم در صبح من نقاشی کردم، برای ساعت ها – بعد از ظهر چوب بریدم –
?Dr. Bennett: Excuse me, Anna. But I don’t need to know all that. Do you have a fever
دکتر بنت: ببخشید، آنا. اما من لازم نیست همه چیز را بدانم. آیا تب دارید
??Anna: Oh. My thermometer says 125 degrees?! What
آنا: آه دماسنج من ۱۲۵ درجه است؟ چی؟؟
.Dr. Bennett: Yeah, that’s not right
دکتر. بنت: بله، این درست نیست
.Anna: Oh. Wait. The thermometer was in my hot cup of coffee
Anna: اوه صبر کن. دماسنج در فنجان قهوه من بود
.Dr. Bennett: Please take it again, Anna
دکتر. بنت: لطفا دوباره بگیر آنا
.Anna: Okay, the thermometer says 100.5 degrees
Anna: خوب، دماسنج ۱۰۰٫۵ درجه را می گوید
.Dr. Bennett: 100.5 degrees is not too high. I want you to drink lots of water. Rest in bed and get lots of sleep
.دکتر. بنت: ۱۰۰٫۵ درجه خیلی بالا نیست من می خواهم شما آب زیادی بنوشید. در رختخواب بمانید و بخوابید
?Anna: That is what my boss said to do. Um, Dr. Bennett, when can I go to work
آنا: این همان چیزی است که رئیس من گفته است که انجام دهم. ام، دکتر بنت، از کی  می توانم به سر کار بروم؟
.Dr. Bennett: Don’t go to work for a couple of days
دکتر. بنت: چند روزی سر کار نروید
.Anna: Yes! I mean, I don’t want to make my co-workers sick
انا: بله منظورم همین است، من نمیخواهم همکارانم را بیمار کنم
.Dr. Bennett: That’s right. Call me back in a couple of days
دکتر. بنت: درست است. چند روزی به من تلفن کن
Anna: I will, Dr. Bennett. And thanks
آنا: ببه چشم دکتر بنت. ممنونم.
Anna: Well, you heard the doctor – no work for a couple of days. I need water, sleep and um … lots of movies! Well, the doctor didn’t say anything about movies. But it can’t hurt! Until next time!
آنا: خب مکالمه من و دکتر را شنیدید من چند روزی نباید کار کنم. من به استراحت و غذا نیاز دارم اوم… در مورد فیلم ها! چیزی در مورد فیلم ها نگفت. اما آنها نمی توانند آسیبی به من بزنند. تا دفعه بعد…
آموزش تصویری زبان انگلیسی بهترین روشی است که برای انجام این کار وجود دارد به همین دلیل سایت زبان نصرت بیشترین تاکید را بر روی تماشای ویدئو ها همراه با زر نویس دارد. زیرا بعد از مدتی حتی اگر قصد حفظ کردن کلمات را نداشته باشید به صورت ناخود اگاه فیلم تاثیر خودش را می گذارد.
برای آموزش مکالمات انگلیسی می توانید از مجموعه آموزش زبان نصرت استفاده کنید که در نسخه های مختلف مانند آموزش زبان نصرت برای اندروید و آموزش زبان نصرت برای ایفون و… موجود می باشد.
برای تهیه این مجموعه ها می توانید از لینک های خرید سایت استفاده کنید  یا با شماره تلفن های ۰۹۱۳۶۰۶۷۹۵۰ و ۰۹۱۳۷۲۱۸۲۸۰ تماس بگیرید.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*