آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی ام

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی ام

Lesson 30: Rolling on the River

نورد در رودخانه

خلاصه داستان/ Summary

Anna plans to have a dinner party. She needs to buy seafood, so she goes to the waterfront. She gets a surprise at the fish market

آنا قصد دارد یک مهمانی ترتیب بدهد و شام درست کند. او نیاز به خرید غذاهای دریایی دارد، بنابراین او به آبشار می رود. او در بازار ماهی شگفت زده می شود.

تمرین صحبت کردن/ Speaking

In this video, learn to say the new words for this lesson. You can also learn about how to use count and noncount nouns

در این ویدئو یاد می گیرید که کلمات جدید این درس را بگویید. همچنین می توانید در مورد چگونگی استفاده از اسامی شمار و  غیر شمارشی مطالب جدید خواهید آموخت.

تمرین تلفظ/ Pronunciation

Use this video to learn about the abbreviations for dozen and pounds

از این ویدیو برای یادگیری در مورد اختصارات برای ده ها و پوند استفاده کنید

متن مکالمه/ Conversation

Anna: Hello! Washington, D.C. sits on the Potomac River. This river is important to the history and culture of the city. Today, I am at an outdoor seafood market near the Potomac River. Some say it is the oldest outdoor seafood market in the United States! I am here to buy seafood. Let’s see what they have!
آنا: سلام! واشنگتن، D.C. در رودخانه Potomac نشسته است. این رودخانه برای تاریخ و فرهنگ شهر مهم است. امروز من در بازار دریایی در فضای باز در نزدیکی رودخانه Potomac هستم. بعضی ها می گویند این قدیمی ترین بازار غذاهای دریایی در فضای باز در ایالات متحده است! من اینجا هستم برای خرید غذاهای دریایی. بیایید ببینیم آنها چه چیزی دارند
?Anna: Excuse me. Can you help me
آنا: ببخشید. میشه به من کمک کنید
?Pete: Sure! What do you need
پیت: حتما! چه چیزی نیاز دارید
!Anna: Pete
آنا: پیت
Pete: Anna
پیت: آنا
?Anna: What are you doing here
آنا: اینجا چیکار می کنی؟
.Pete: I work here. You know, it’s not easy to be a writer
پیت: من اینجا کار میکنم می دانی، نویسنده شدن آسون نیست
.Anna: Yeah, I heard that. Sorry
آنا: آره، من این را شنیدم متاسف
!Pete: But this job is great. I work outside by the river. And I can eat all the free seafood I want
پیت: اما این کار عالی است. من در خارج از رودخانه کار می کنم. و من می توانم تمام غذاهای دریایی  را که می خواهم رایگان بخورم
.Anna: That is great, Pete. In fact, I am here to buy some seafood for my dinner party
.آنا: این عالی است، پیت. در واقع، من اینجا هستم برای خرید غذاهای دریایی برای مهمانی شام
?Pete: You came to the right place. They have the freshest seafood in town. How much money can you spend
پیت: شما  جای درستی اومدی آنها تازه ترین غذاهای دریایی در را شهر دارند. چقدر پول می تونی هزینه کنی؟
.Anna: I can only spend $50
انا: من فقط می توانم ۵۰ دلار خرج کنم
?Pete: Okay. What do you want
پیت: خوب. چه چیزی می خواهی؟
.Anna: First, I want to buy some shrimp
انا: اول من می خواهم مقداری میگو ها را بخرم
?Pete: Sure thing. Follow me. How much shrimp do you want
پیت: حتما. دنبال من بیا، چقدر میگو میخوای؟
?Anna: How much do I need for five people
آنا: برای ۵ نفر چقدر لازمه؟
!Pete: (yells to co-worker) Give her a pound of shrimp
پیت: (به همکار می گوید) یک پوند میگو را به او بدهید
.Anna: Ok, now I want to buy some crabs
آنا: خوبه حالا من میخواهم مقدار خرچنگ بخرم.
Pete: The crabs here are delicious! They are the best because they come from the nearby Chesapeake Bay! Walk this way
پیت: خرچنگ ها خوشمزه هستن! آنها بهترین هستند زیرا آنها از خلیج Chesapeake که  در این نزدیکی است می آورند! از این سمت بیا
?Pete: How many crabs do you want
پیت: چقدر خرچنگ می خوای؟
.Anna: I want a dozen crabs
آنا: من دو جین خرچنگ می خواهم.
.Pete: You should get the larger crabs. They have the most meat
پیت: تو باید یک خرچنگ بزرگتر بگیری آنها بیشتر گوشت دارن.
!Anna: Then I want a dozen large crabs, please
آنا: پس من یک دوجین خرچنگ بزرگتر می خواهم.
Pete: Is that everything you need?
anna: Let’s see … I have shrimp and crabs. And a friend is bringing a salad and many ears of corn-on-the-cob
آنا: بیا ببینم. من خرچنگ و میگو خریدم، یکی از دوستان هم سالاد و بعض ها هم ذرت و پاپ کورن می آورند.
?Pete: Is that all the seafood that you need
پیت: آیا این همه غذاهای دریایی است که تو لازم داری؟
.Anna: Yes
آنا: بله.
?Pete: That’ll be $49.95. Cash or credit
پیت: این ۴۹٫۹۵ دلار ldai. نقدی یا کارت اعتباری؟
.Anna: Credit, please
آنا: کارت اعتباری لطفا
?Pete: Anna, you love to eat seafood. Did you grow up on the water
پیت: آنا، تو دوست داری غذاهای دریایی بخوری. آیا تو در آب بزرگ شدی؟
.Anna: No, I didn’t. But I love the water. And I love being on the water
آنا: من نه، اما من آب را دوست دارم و من عاشق در آب بودن هستم
?Pete: You know how to sail
.Anna: Well … this afternoon I am going on a boat
Anna: خوبه … من بعد از ظهر با قایق می روم
?Pete: You are full of surprises. What kind of boat? Is it a motorboat or a sailboat
پیت: تو چقدر سوپرایز داری… چه نوع قایقی؟ یک قایق موتوری یا قایق بادبانی؟
!Anna: It’s a special boat, Pete. Well, thanks for your help. See you later
آنا: این یک قایق خاص است، پیت. خوب، ممنون از کمک شما. بعدا میبینمت
?Pete: See you, Anna! Wow, Anna’s a sailor! Who knew
پیت: شما ببینید، آنا! وای، آنا یک ملوان است! چه کسی می دانست
Anna: Yes, rivers are important to the history and culture of Washington, D.C. And now I am part of this city’s interesting waterfront culture. Until next time
آنا: بله، رودخانه ها برای تاریخ و فرهنگ واشنگتن، D.C مهم هستند و اکنون من بخشی از جغرافیای و فرهنگ این شهر هستم. تا دفعه بعد..
سایت زبان نصرت با توجه به شرایط و موقعیت های افراد مختلف نسخه ای مختلفی برای یادگیری این زبان طراحی کرده است که به راحتی می توانید از طریق سایت آنها را تهیه کنید. از جمله محصولات این سایت می توان آموزش انگلیسی حرفه ای نصرت تصویری، آموزش زبان نصرت برای اندروید، آموزش زبان نصرت برای آیفون، آموزش زبان نصرت صوتی اشاره کرد.

مطلب پیشنهادی

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*