آموزش تصویری انگلیسی

اموزش تصویری زبان انگلیسی

آموزش تصویری زبان انگلیسی

اموزش تصویری زبان انگلیسی اموزش تصویری زبان انگلیسی یکی از بهترین روش هایی است که برای آموزش این زبان توصیه شده است. مزایای آموزش تصویری انگلیسی را در زیر شرح خواهیم داد. و ویدئو های زیادی را در پایان به شما پیشنهاد می دهیم. استفاده از حافظه تصویری در حین آموزش ماندگاری بالای مکالمات در ذهن جذابیت بیشتر مشاهده شکل …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه و یک

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه و یک

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه و یک Lesson 51: A Good Habit در آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس پنجاه و یک ، تفاوت کلمات در حالت محاوره ای و رسمی را خواهید آموخت. خلاصه داستان/ Summary Anna has a new goal – to run in a marathon. Her friend Ashley knows that training a little every day is a …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس پنجاه Lesson 50: Back to School خلاصه داستان/ Summary در آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس پنجاه ،افعال حال کامل استمراری را یاد می گیرید. Anna has been wanting to go back to school for a long time. In this lesson, we go to class with her at Georgetown University, where she is getting ready to give …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و نهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و نهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و نهم در آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس چهل و نهم ، افعال زمان گذشته کامل را خواهید آموخت. !Lesson 49: Operation Spy عملیات جاسوسی خلاصه داستان/ Summary Ms. Weaver has asked Anna to help with Operation Spy. Her mission is to learn all she can about spying. She learns by going to the …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و هشتم در آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس چهل و هشتم ،افعال زمان حال کامل را خواهید آموخت. ?…Lesson 48: Have You Ever خلاصه داستان/ Summary .Anna helps a tourist find interesting museums in Washington, D.C. She gets some help herself, too آنا به یک گردشگر کمک می کند تا موزه های جالب را …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری انگلیسی- درس چهل و هفتم

آموزش تصویری انگلیسی- درس چهل و هفتم

آموزش تصویری انگلیسی- درس چهل و هفتم Lesson 47: How Can I help حلاصه داستان/ Summary در آموزش تصویری انگلیسی– درس چهل و هفتم در مورد چگونگی درخواست کمک و پذیرفتن آن مطالب جدیدی یاد می گیریم. .Pete is fixing his car. Can Anna help him? She was fixing cars when she was a teenager پیت دارد ماشین خودش را تعمیر می …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری انگلیسی- درس چهل و ششم

آموزش تصویری انگلیسی- درس چهل و ششم

آموزش تصویری انگلیسی- درس چهل و ششم ?Lesson 46: May I Borrow That خلاصه داستان/ Summary در آموزش تصویری انگلیسی– درس چهل و ششم با فعل های جدیدی برای قرض دادن و قرض گرفتن آشنا می شوید. Anna finds out it’s Marsha’s birthday. She wants to give her a present. But she does not have much money. What will she do …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری انگلیسی- درس چهل و پنجم

آموزش تصویری انگلیسی- درس چهل و پنجم

آموزش تصویری انگلیسی- درس چهل و پنجم Lesson 45: This Land is Your Land این سرزمین سرزمین شماست در آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس چهل و پنجم در مورد استفاده از فعل استمراری برای صحبت در مورد رویدادهای برنامه ریزی شده مطالب جدیدی خواهید آموخت. خلاصه داستان/ Summary Anna and Marsha are going on a road trip! Follow them across the United …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری انگلیسی- درس چهل و چهارم

آموزش تصویری انگلیسی- درس چهل و چهارم

آموزش تصویری انگلیسی- درس چهل و چهارم Lesson 44: Making Healthy Choices انتخاب های سالم در آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس چهل و چهارم در مورد تفاوت بین “mustn’t” و “don’t have to” را یاد بگیرید. خلاصه داستان/ Summary Anna is hungry. She goes to the supermarket and looks for good foods to eat. But she has a problem. One part …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و سوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و سوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و سوم Lesson 43: Time for Plan B در آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس چهل و سوم  در مورد افعال مودال، مانند “would” و “could” خواهیم آموخت. خلاصه داستان/ Summary Anna lost her wallet and needs to go to her class. She is calling her friends to get help. Who will help her find money for …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و دوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و دوم Lesson 42: I Was Minding My Own Business در آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس چهل و دوم خواهیم آموخت که چگونه با استفاده از ضمایر انعکاسی در مورد خودمان صحبت کنیم. خلاصه داستان/ Summary Anna sees a crime and tries to help find the robbers. She hurts her arm. The news reporter wants …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و یک

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهل و یک Lesson 41: Teamwork Works Best With a Team خلاصه داستان/ Summary Anna meets with her boss, Ms. Weaver, for her yearly review. Ms. Weaver wants Anna to have higher numbers for the audience of her show. How will Anna make her audience numbers go up آنا با رییس خود، خانم ویور، برای …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهلم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهلم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس چهلم !Lesson 40: The Woods Are Alive جنگل ها زنده هستند! در آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس چهلم می خواهیم بیاموزیم که چگونه درخواست مودبانه از دیگران داشته باشیم و نظرشان را در مورد کارمان بدانیم. خلاصه داستان/ Summary ?Anna’s New Year’s Resolution is to try something new. She auditions for a play. Will she get …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی و نهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی و نهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- درس سی و نهم !Lesson 39: It’s Unbelievable درس ۳۹: این باور نکردنی است در آموزش تصویری زبان انگلیسی– درس سی و نهم قصد داریم شما را با کلمه ها و عباراتی جدید و کاربردی آشنا کنیم. خلاصه داستان/Summary Anna sees an ad for a hair product on television. Her friend Pete is in the ad, …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و هشتم !Lesson 38: She’s My Best Friend او بهترین دوست من است! آموزش تصویری زبان انگلیسی– سی و هشتم خلاصه داستان/ Summary In this lesson, Anna’s best friend from her hometown, Penelope, visits Washington, D.C. Anna tells Penelope about her friends and her job. Is Penelope going to make a change in her life? …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و هفتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و هفتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و هفتم Lesson 37: Let’s Agree to Disagree خلاصه داستان/ Summary آموزش تصویری زبان انگلیسی– سی و هفتم In this lesson, Anna meets a new friend. Phil is new to Washington, D.C. and he feels lost in the city. Anna asks him to make the city a friendlier place در این درس، آنا یک دوست …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و ششم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و ششم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و ششم !Lesson 36: I Can Fix This  آموزش تصویری زبان انگلیسی– سی و ششم خلاصه داستان/ Summary Anna bought the wrong foods for the dinner she and Marsha planned for some friends. They are coming in thirty minutes. What will Anna make with the unusual ingredients she bought آنا غذاهایی که خودش و مارشا …

ادامه مطلب»