آموزش تصویری انگلیسی

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هفدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هفدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هفدهم ?Lesson 17: Are You Free on Friday خلاصه داستان/ Summary Anna tries to plan to see a movie with a friend. But they are both very busy. Will they find a time to get together What will they do آنا سعی می کند برای دیدن یک فیلم با یک دوست برنامه ریزی کند. اما …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس شانزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس شانزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس شانزدهم ?Lesson 16: Where Are You From اهل کجا هستید؟ خلاصه داستان/ Summary Anna interviews tourists on the National Mall in Washington, DC. She learns about where they are from and the .languages they speak آنا  در بازار ملی در واشنگتن دی سی با گردشگران مصاحبه می کند. او در مورد اینکه اهل کجا هستند …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پانزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پانزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پانزدهم !Lesson 15: I Love People-Watching  من نگاه کردن به مردم را دوست دارم. خلاصه داستان/ Summary Anna and her friends are eating lunch outside on a beautiful day in Washington, DC. They are people-watching. They like seeing the many different people walking by آنا و دوستانش در یک روز زیبا در واشنگتن دی سی …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهاردهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهاردهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهاردهم ?Lesson 14: How About This این چطوره؟ خلاصه داستان/ Summary Anna is going to the theater with her friends. She does not know what to wear. She looks in a magazine to get help and gets a surprise آنا با دوستانش به تئاتر می رود. او نمی داند چه چیزی باید بپوشد. او به …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس سیزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس سیزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس سیزدهم !Lesson 13: Happy Birthday, William Shakespeare تولدت مبارک، ویلیام شکسپیر   خلاصه مکالمه/ Summary It’s a Sunday afternoon in Washington, D.C. Anna is bored. She finds something interesting to do when she hears music playing اکنون یکشنبه عصر است و اینجا واشنگتن دی سی است. انا خسته است. او چیزهای جالبی پیدا کرد وقتی …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دوازدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دوازدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دوازدهم Lesson 12: Meet My Family درس ۱۲: ملاقات با خانواده ام خلاصه داستان/ Summary .Anna is feeling homesick. Marsha helps her by listening to her talk about her family آنا احساس غربت میکنه مارشا با گوش دادن به سخنان او در مورد خانواده اش به او کمک می کند تمرین صحبت کردن/ Speaking .In …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس یازدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس یازدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس یازدهم Lesson 11: This Is My Neighborhood این محله من است خلاصه داستان/ Summary Anna has many things to do. She needs to go to the library, post office, bank, and store. Marsha helps her find these places in their neighborhood آنا کارهای زیادی باید انجام دهد. او نیاز به رفتن به کتابخانه، پست، دفتر، …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دهم lesson 10: Come Over to My Place درس ۱۰: بیرون رفتن به محل من خلاصه داستان/ Summary Ashley is visiting Anna. She calls to find out how to go to Anna’s apartment. Ashley learns about Anna’s neighborhood.  اشلی با آنا ملاقات می کنه او می خواهد آپارتمان آنا را پیدا کند. اشلی در باره …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس نهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس نهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس نهم ?Lesson 9: Is It Cold آیا سرد است؟ خلاصه مکالمه/  Summary Anna wants to know about the weather in Washington, D.C. She asks her phone. The phone tells her about the weather – but is the phone right آنا می خواهد در مورد آب و هوا در واشنگتن، D.C. تحقیق کند. او می پرسد …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هشتم ?Lesson 8: Are You Busy خلاصه مکالمه/ Summary .Anna wants to apologize to her co-workers. She learns what they do at the same time every day آنا می خواهد از همکاران خود عذرخواهی کند او هم چنان می خواهد از آنها چیز های جدید بیاموزد. تمرین صحبت کردن/ Speaking In this video, learn to …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هفتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هفتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هفتم ?Lesson 7: What Are You Doing Summary Anna is starting her work at The News. She goes around the office meeting her co-workers. She learns they are all busy. آنا کار خود را در The News آغاز می کند. اطراف همکارانش می چرخد و در حالیکه آنها کار می کنند آنا سعی می کند …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس ششم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس ششم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس ششم خلاصه مکالمه/ Summary Anna is looking for the gym in her new apartment building. She meets Pete and he gives her directions. Anna finds many different places in the apartment building. Finally, she finds the gym. آنا به دنبال ورزشگاه در آپارتمان جدید خود است. او با پیت ملاقات می کند و پیت به …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پنجم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پنجم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس پنجم ویدئو مکالمه آنا و پیت و مارشا را با دقت ببینید و مطمئن باشید به خوبی آنا و پیت و مارشا می تونید انگلیسی را صحبت کنید! خلاصه مکالمه/ Summary Anna visits Marsha at a friend’s house. Anna and Marsha see many rooms in the house. They talk about what people do in each …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهارم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهارم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهارم ویدئو مکالمه آنا و پیت و مارشا را با دقت ببینید و مطمئن باشید به خوبی آنا و پیت و مارشا می تونید انگلیسی را صحبت کنید! خلاصه مکالمه/ Summary Anna is new to Washington, DC. She meets her friends to go out for coffee. Anna has many things in her bag. نا به …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس سوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس سوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس سوم ویدئو مکالمه آنا و پیت را با دقت ببینید و مطمئن باشید به خوبی آنا و پیت می تونید انگلیسی را صحبت کنید! خلاصه مکالمه/ Summary Anna is in her new apartment. She wants to cook dinner. She tries to call Marsha for help. آنا در آپارتمان جدیدش است. او می خواهد شام را …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دوم ویدئو مکالمه آنا و پیت را با دقت ببینید و مطمئن باشید به خوبی آنا و پیت می تونید انگلیسی را صحبت کنید!   خلاصه مکالمه / Summary Anna moves to Washington, DC. She goes to her new apartment and meets a new friend. تمرین صحبت کردن/ Speaking Listen to the speaker in the …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس اول

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس اول

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس اول ویدئو مکالمه آنا و پیت را با دقت ببینید و مطمئن باشید به خوبی آنا و پیت می تونید انگلیسی را صحبت کنید!  خلاصه داستان/ Summary Anna moves to Washington, DC. She meets Pete at her new apartment. آنا به واشنگتن دی سی می رود او با پیت در آپارتمان جدیدش ملاقات می کند. …

ادامه مطلب»