آخرین مطالب

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهاردهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهاردهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس چهاردهم ?Lesson 14: How About This این چطوره؟ خلاصه داستان/ Summary Anna is going to the theater with her friends. She does not know what to wear. She looks in a magazine to get help and gets a surprise آنا با دوستانش به تئاتر می رود. او نمی داند چه چیزی باید بپوشد. او به …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس سیزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس سیزدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس سیزدهم !Lesson 13: Happy Birthday, William Shakespeare تولدت مبارک، ویلیام شکسپیر   خلاصه مکالمه/ Summary It’s a Sunday afternoon in Washington, D.C. Anna is bored. She finds something interesting to do when she hears music playing اکنون یکشنبه عصر است و اینجا واشنگتن دی سی است. انا خسته است. او چیزهای جالبی پیدا کرد وقتی …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دوازدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دوازدهم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس دوازدهم Lesson 12: Meet My Family درس ۱۲: ملاقات با خانواده ام خلاصه داستان/ Summary .Anna is feeling homesick. Marsha helps her by listening to her talk about her family آنا احساس غربت میکنه مارشا با گوش دادن به سخنان او در مورد خانواده اش به او کمک می کند تمرین صحبت کردن/ Speaking .In …

ادامه مطلب»