آخرین مطالب

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هشتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هشتم ?Lesson 8: Are You Busy خلاصه مکالمه/ Summary .Anna wants to apologize to her co-workers. She learns what they do at the same time every day آنا می خواهد از همکاران خود عذرخواهی کند او هم چنان می خواهد از آنها چیز های جدید بیاموزد. تمرین صحبت کردن/ Speaking In this video, learn to …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هفتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هفتم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس هفتم ?Lesson 7: What Are You Doing Summary Anna is starting her work at The News. She goes around the office meeting her co-workers. She learns they are all busy. آنا کار خود را در The News آغاز می کند. اطراف همکارانش می چرخد و در حالیکه آنها کار می کنند آنا سعی می کند …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس ششم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس ششم

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درس ششم خلاصه مکالمه/ Summary Anna is looking for the gym in her new apartment building. She meets Pete and he gives her directions. Anna finds many different places in the apartment building. Finally, she finds the gym. آنا به دنبال ورزشگاه در آپارتمان جدید خود است. او با پیت ملاقات می کند و پیت به …

ادامه مطلب»