آخرین مطالب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و پنجم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و پنجم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و پنجم !Lesson 35: Let’s Make Dinner  بیایید شام بخوریم! آموزش تصویری زبان انگلیسی– سی و پنجم خلاصه داستان/ Summary In this lesson, Anna and Marsha are planning a dinner party. But Anna comes home from the store with some unusual foods for dinner در این درس، آنا و مارشا در حال برنامه ریزی یک …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و چهارم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و چهارم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی و چهارم ?Lesson 34: What Will I Do  درس ۳۴: چه کاری انجام خواهم داد؟ آموزش تصویری زبان انگلیسی– سی و چهارم خلاصه مکالمه/ Summary In this lesson, Anna wants to go to a Halloween party. But she needs a costume. Will her friend Genie help her find the right one در این درس، آنا …

ادامه مطلب»

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی وسوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی وسوم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- سی وسوم آموزش تصویری زبان انگلیسی– سی وسوم Lesson 33: Learning America’s Sport درس ۳۳: آموختن ورزش آمریکایی خلاصه مکالمه/ Summary In the second part of “The Time Traveling Treehouse,” Anna finds the answer to this question: How do you play baseball در قسمت دوم “Time Traveling Treehouse” آنا جواب این سوال را می دهد: چگونه …

ادامه مطلب»